کلوزانتل-50

این دارو یک محلول استریل شفاف با رنگ زرد روشن تا زرد با بوی مشخص ضعیف است. هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم کلوزانتل است.

کلوزانتل-50 توسط 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 200 و 250 میلی لیتر در بطری های شیشه ای یا پلیمری بسته بندی شده است.

دارو باید طبق لیست b در مکان تاریک و خشک ، خارج از دسترس کودکان ، در محدوده دما +4 درجه سانتیگراد تا +25 درجه سانتیگراد ذخیره شود.ماندگاری دارو 1 سال است.

توضیحات

عامل ضد عفونی کننده برای درمان بیماری های آندو و خارج انگلی حیوانات