کلرید کلسی 10%

این دارو مایع شفاف ، بی رنگ یا زرد روشن بدون ناخالصی های مکانیکی است.
این آماده سازی ها در بطری های شیشه ای در تعطیلات بسته بندی شده از 50 ، 100 ، 200 ، 250 و 450 میلی لیتر تولید می شود.
این دارو در یک مکان خشک و سبک به پانا در دمای بین +5 درجه سانتیگراد تا +25 درجه سانتیگراد ذخیره می شود.عمر مفید دارو ، با توجه به شرایط ذخیره سازی مشخص شده ، 3 سال از تاریخ تولید است.