کالسی بوروگلیوکونات

بوروگلوکونات کلسیم یک محلول آبی استریل است که حاوی گلوکونات کلسیم و مواد کمکی است. 1 میلی لیتر دارو حاوی 200 میلی گرم گلوکونات کلسی است.
این دارو یک مایع استریل شفاف ، بی رنگ یا زرد روشن بدون ناخالصی های مکانیکی است.
Preparata در بطری های شیشه ای 20, 50, 100, 200, 250, 400 و از 500 میلی لیتر تعطیلات بسته بندی شده تولید می شود.
این دارو باید در مکانی تاریک ، خنک و غیرقابل دسترسی برای کودکان ، در دمای +5 درجه سانتیگراد تا +25 درجه سانتیگراد نگهداری شود.ماندگاری دارو ، با توجه به شرایط ذخیره سازی مشخص شده ، 2 سال از تاریخ تولید است.